ردیاب RUT956

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 0
نوع ردیاب شخصی
پورت اتصال 0
سنسور حرکت ندارد
فایل ها