ردیاب 311

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 0
نوع ردیاب آهنربایی/مرسوله ای
پورت اتصال 13411
سنسور حرکت دارد
فایل ها