ردیاب FMC125

تعداد ورودی آنالوگ 1
تعداد ورودی دیجیتال 2
تعداد خروجی دیجیتال 1
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11425
سنسور حرکت دارد
فایل ها