ردیاب Pointer P08

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 0
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 21410
سنسور حرکت ندارد
فایل ها